Vans Vault x Taka Hayashi Snake Trail LX Black Mirage Gray

$110.00
Vans Vault x Taka Hayashi Snake Trail LX 
Black, Mirage Gray 
VN0A4UWR2W6